Filozofická fakulta

Filozofická fakulta patří mezi čtyři zakládající fakulty Univerzity Karlovy a je tradičním centrem české vzdělanosti. Můžeš si vybírat z nabídky více než 200 programů – včetně jazyků, literatury, učitelství, filozofie, dějin umění či historie. Absolventi fakulty se uplatňují na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Termín pro podání přihlášky na bakalářské programy je do 29. 2. 2024. Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně. Více zde. V případě dotazů se obraťte na .