Fakulta sociálních věd

FSV UK je jednou z nejmladších a nejdynamičtějších fakult Univerzity Karlovy. Tvoří ji pět institutů zaměřených na klíčové sociálněvědní obory: ekonomii, komunikační studia, mezinárodní studia, sociologii a politologii. Na expertní rovině spolupracujeme se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi. Fakulta nabízí velmi širokou nabídku zahraničních mobilit, díky čemu se během studia můžeš podívat do všech koutů světa.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

Jak se u nás žije

Život v Praze

Bydlení v Praze

FAQ

Před začátkem semestru budete mít možnost ve studijním informačním systému (SISu) zapsat si kurzy dle tvého výběru. Na každý semestr budete mít doporučené povinné kurzy, zbytek je však na vás.