Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších a nejdynamičtějších fakult Univerzity Karlovy. Tvoří ji pět institutů zaměřených na klíčové sociálněvědní obory: ekonomii, komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní studia, sociologii a politologii. Skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispíváme k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracujeme na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi. Díky vysoké zahraniční mobilitě získávají naši studenti mnoho cenných zkušeností.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.