Fakulta humanitních studií

Fakulta humanitních studií je vedena ideou všeobecného humanitního vzdělání a liberálnosti. V tom navazuje na artes liberales – na svobodná umění, která se ve středověku na univerzitě pěstovala. Svobodným uměním lze rozumět jako uvádění do umění svobody. Na fakultě lze v tomto duchu studovat filosofii, historii, společenské vědy, jazyky a umění.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Nabízíme jeden bakalářský studijní program: Studium humanitní vzdělanosti. Tento program však skýtá velmi širokou škálu příležitostí a konkrétní podoba studia je založena zejména na svobodné volbě každého studenta. To znamená, že kromě povinných zkoušek, jejichž prostřednictvím jsou studenti seznamováni se základy vyučovaných disciplín (historie, filosofie a společenských věd), si každý z velké části volí vlastní průchod studiem. Ve druhém ročníku si studenti registrují tzv. profilové kurzy, které jdou již více do hloubky a zaměřují se na konkrétní problematiky daných disciplín. Je na tobě, zda se budeš chtít ve svém studiu soustředit na historii, filosofii či jednu ze společenských věd, nebo zda se rozhodneš věnovat více disciplínám najednou.