Evangelická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta je nejmenší fakultou univerzity, je založená na osobních vztazích, vzájemném dialogu a vysoké odbornosti. Jako jediná v ČR nabízí klasické studium evangelické teologie, dále studium sociální práce a ekumenické teologie, vše v bakalářském, a návazně i v magisterském stupni. Je otevřena všem zájemcům bez ohledu na náboženské cítění.  

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

FAQ

Evangelická teologická fakulta je nejmenší fakultou Univerzity Karlovy, a je tak založená na osobních vztazích, vzájemném dialogu a vysoké odbornosti. Jako jediná v ČR nabízí klasické studium evangelické teologie v českém i anglickém jazyce (klade tedy zvláštní důraz na tradice české i světové reformační teologie), sociální práce a ekumenické teologie, a to v bakalářském a návazně i v magisterském stupni. ETF UK se může chlubit aktivní participací na mezinárodních výukových a vědeckých aktivitách, systémem podpory mladých výzkumníků a oceňovanou akademickou a publikační činností. Klenotem fakulty je její knihovna, která disponuje nejširším fondem teologické literatury u nás.