3. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta patří mezi nejproduktivnější lékařské fakulty v ČR z hlediska vědy a výzkumu. Fakulta sídlí na pražských Vinohradech, v největším areálu lékařského školství, výzkumu i praxe v celé ČR. Praktická část výuky se odehrává na předních pracovištích pražské klinické medicíny se špičkovým intelektuálním i přístrojovým zázemím.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Na webových stránkách si v záložce Uchazeč vyplň elektronickou přihlášku. Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku 820 Kč – toto vše je třeba stihnout nejpozději do 28. 2. 2021. Podrobnější informace týkající se přijímacího řízení nalezneš v informačním letáku o studiu a přijímacím řízení nebo také na této adrese.


Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.