3. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta vyniká speciálním způsobem výuky. Tzv. "moduly" spojují souvisejcí předměty dohromady – jsou vyučovány souběžně a jsou i současně zkoušeny. Toto umožňuje studentům komplexní pochopení problematiky a propojení znalostí. Důraz je kladen na osvojení praktických dovedností a individuální přístup ke studiu. Studenti se s pacienty setkávají již od prvního ročníku během výuky i praxí. Fakulta je navíc známá svou přátelskou a osobitou atmosférou.

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Studijní program všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce má vypsané podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky. Více informací najdete v podmínkách přijímacího řízení na 3. LF UK.