2. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta historicky navazuje na Fakultu dětského lékařství. Ačkoliv dnes poskytuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, zachovalo si kurikulum rozšířenou výuku dětského lékařství. Studenti se mohou podrobněji seznámit s pediatrickými specializacemi, což umožňuje i propojení s Fakultní nemocnicí v Motole, v jejíž dětské i dospělé části probíhá většina klinické výuky. Patří mezi menší fakulty. Příznivý poměr učitelů a studentů a individuální přístup zvyšují kvalitu výuky. 

Nabídka studijních programů

Magisterské studium

titul magistr, zkratka Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., píše se před jménem. Magisterské studium trvá obvykle pět let a ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce.

Bakalářské studium

titul bakalář, zkratka Bc., umělecký program BcA., píše se před jménem – základní vysokoškolský titul, to základní, co si můžeš z Karlovky odnést. Bakalářské studium trvá většinou tři roky, je zakončeno státnicí a závěrečnou bakalářskou prací.

Magisterské navazující studium

titul magistr, zkratka Mgr., jedná se o studijní program, který navazuje na bakalářské studium, trvá dva až tři roky a prohloubíš si v něm znalosti z bakalářského stupně. Ukončíš ho státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomky.

Kalendář akcí

Pro tuto fakultu nejsou momentálně k dispozici žádné události.

FAQ

Vyplňte elektronickou přihlášku, odkaz na ni naleznete na webových stránkách fakulty v záložce Uchazeč. Jakmile ji uzavřete a uhradíte administrativní poplatek, stává se platnou. Přijetím přihlášky na Studijní oddělení je zahájeno přijímací řízení. Aktuální výši poplatku a datum, dokdy je nutné ho uhradit, naleznete ve Studijním informačním systému.