Kde můžete studovat

Univerzita Karlova má celkem 17 fakult. 14 fakult se nachází v Praze. 2 fakulty v Hradci Králové a 1 fakulta v Plzni.