Přihláška zdarma

Víte, že v případě tíživé sociální situace máte nárok na jednu přihlášku na UK zdarma?

Podrobné informace k přihlášce na UK zdarma.

Co je to tíživá situace?

V tíživé sociální situaci se pro účel nestanovení poplatku nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu a zároveň jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Uchazeč musí splnit tyto podmínky:

a) podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,

b) není absolventem stejného typu studijního programu,

c) prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a

d) požádá o nestanovení poplatku.

Jak a kam přihlášku podat se dozvíte v opatření rektora zde.

Pozor, přihlášku zdarma musíte podat už do 31. 12.!

Více informací o dalších možnostech podpory na UK pro studující se socioekonomickým znevýhodněním najdete na stránkách Centra Carolina.

Sociální sleva na zkoušky Scio

Některé fakulty Univerzity Karlovy vyžadují k přijetí ke studiu některou ze zkoušek společnosti Scio. Scio poskytuje účastníkům a účastnicím, kteří prokáží sociální potřebnost, zkoušku bez registračního poplatku a přípravu do výše 2.000 Kč zdarma.

Podrobnosti a příslušné odkazy najdete na stránkách Centra Carolina.