Podat přihlášku

Vybrali jste si z naší nabídky programů? Pak se musíte ke studiu přihlásit řádně vyplněnou přihláškou, doplněnou o požadované přílohy.

Přihlášky ke studiu podáváte přímo na fakultu, která uskutečňuje vámi vybraný program.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program realizuje. Přesný postup podání přihlášky na příslušné fakultě najdete v Podmínkách přijímacího řízení.

Pod stejným odkazem můžete pohodlně podat elektronickou přihlášku – použijte modré tlačítko Založení nové přihlášky. Přihlášku není třeba tisknout!

Vybrali jste si více studijních programů v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty? Pak musíte na každý takový program podat samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatit příslušný poplatek* (není-li fakultou stanoveno jinak).

Upozorňujeme, že tento poplatek* je v jakékoli fázi zahájeného přijímacího řízení nevratný! 

Poplatek* za podání elektronické přihlášky je 820,- Kč.

Některé fakulty umožňují i podání listinné přihlášky – poplatek* je v tomto případě stanoven ve výši 870,- Kč.

* poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením