Vše o přihlášce

Přihláška zdarma

Podrobné informace k přihlášce na UK zdarma. Co je to tíživá situace? V tíživé sociální situaci se pro účel nestanovení poplatku nalézá uchazeč, který má nárok...

Podat přihlášku

Přihlášky ke studiu podáváte přímo na fakultu, která uskutečňuje vámi vybraný program. Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti...