Jak se přihlásit

Vybral sis program podle svého? Tak teď už jen zbývá se přihlásit:

  • Přihlášky ke studiu podáváš přímo na fakultu, která uskutečňuje tvůj vybraný program.

  • Vzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mohou mít odlišné požadavky na formu přihlášky, podrobný postup podání přihlášky najdeš tady: Podmínky přijímacího řízení.

  • Pod stejným odkazem můžeš pohodlně podat elektronickou přihlášku – použij modré tlačítko Založení nové přihlášky. Přihlášku nemusíš tisknout!

  • Pokud sis vybral víc studijních programů v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty, tak musíš na každý takový program podat samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatit příslušný poplatek (pokud fakulta nestanoví jinak).

  • Poplatek za podání elektronické přihlášky je 820 Kč.

  • Některé fakulty umožňují i podání listinné přihlášky – poplatek je v tomto případě stanoven ve výši 870 Kč.

  • Pozor! Tento poplatek (za úkony spojené s přijímacím řízením) je v jakékoli fázi zahájeného přijímacího řízení nevratný!


Přihláška zdarma

Víš, že v případě tíživé sociální situace máš nárok na jednu přihlášku na UK zdarma?

Podrobné informace k přihlášce na UK zdarma najdeš na stránkách Centra Carolina.


Musíš splnit tyto podmínky:

  a. 

Podáváš přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce.

  b. 

Nejsi absolventem stejného typu studijního programu.

  c. 

Prokážeš, že se nacházíš v tíživé sociální situaci.

  d. 

Požádáš o nestanovení poplatku.


Jak a kam přihlášku podat se dozvíš v opatření rektora zde:


Více informací


Pozor, přihlášku zdarma musíš podat už do 31. 12.!

Více informací o dalších možnostech podpory na UK pro studující se socioekonomickým znevýhodněním najdete na stránkách Centra Carolina.


Sociální sleva na zkoušky Scio

Některé fakulty Univerzity Karlovy vyžadují k přijetí ke studiu některou ze zkoušek společnosti Scio. Scio poskytuje účastníkům a účastnicím, kteří prokáží sociální potřebnost, zkoušku bez registračního poplatku a přípravu do výše 2.000 Kč zdarma.

Modifikace přijímacího řízení pro studenty se zdravotním znevýhodněním

Pokud máš nějaké speciální vzdělávací potřeby (například zrakové či sluchové znevýhodnění, specifickou poruchu učení, psychické obtíže, pohybové znevýhodnění, poruchu autistického spektra), můžeš si zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Při podání elektronické přihlášky je potřeba zaškrtnout, že žádáš o modifikaci přijímacího řízení a přidat doklady o tvém zdravotním znevýhodnění, více informací můžeš zjistit zde.

Nezapomeň prosím řešit žádost o modifikaci včas, ať mají pracovníci fakulty možnost se připravit.