Lékařská fakulta v Plzni

Můžete u nás studovat všeobecné nebo zubní lékařství. Intenzivně spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Plzeň. Součástí našeho nového kampusu je i špičkově vybavené Biomedicínské centrum, které se věnuje výzkumu náhrady, podpory a regenerace životně důležitých orgánů. Fakulta je vyhledávaná také studenty ze zahraničí.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

lfp

Kdy je den otevřených dveří?
Den otevřených dveří je plánován na středu 27. 1. 2021. Jeho podoba bude upřesněna podle aktuální epidemické situace, sledujte prosím naše webové stránky.
Máte přípravné kurzy?

Ano, informace jsou na webu v sekci Uchazeči: https://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html

Je možné podat přihlášku ke studiu na oba studijní programy?

Ano, je to možné. Na každý studijní program se podává přihláška zvlášť se zaplacením poplatku spojeného s úkony přijímacího řízení.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky se skládají z písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Test obsahuje z každého předmětu 25 otázek. Správná je vždy jen jedna odpověď a je za ni 1 bod. Při nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Přihlíží fakulta k výsledkům ze střední školy?

Ne, fakulta nepřihlíží k výsledkům ze střední školy, ani nevyužívá bonifikace za středoškolskou odbornou činnost nebo olympiády.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě