Husitská teologická fakulta

Nabízíme nejširší spektrum programů mezi teologickými fakultami v České republice. Studenty připravujeme k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, sociálních služeb, kultury, státní správy či k akademické práci a duchovenskému poslání. Studium na fakultě je přístupné všem bez rozdílu náboženského vyznání.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

htf

Mohu si podat přihlášku, když ještě nemám maturitu?
Ano, přihlášku si můžete podat, i když ještě nemáte maturitu a teprve ji budete skládat.
Dokládám-li maturitní vysvědčení, musí být úředně ověřené?

Ano, je nutné dodat originál úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (nestačí tedy např. jeho sken). Vysvědčení můžete dodat osobně na studijní oddělení nebo zaslat poštou.

Proč musím dokládat maturitní vysvědčení při přihlášce na bakalářský studijní program, když mám již magisterský/doktorský titul?

Vyžaduje to zákon o vysokých školách, který říká, že „podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou“. Proto je nutné doložit maturitní vysvědčení.

Je studium zpoplatněné v případě, že je mi víc než 26 let anebo pokud mám již jiné vysokoškolské studium?

Věk na poplatky za studium vliv nemá. Věk ovlivňuje pouze některé další otázky, např. platbu zdravotního pojištění. Po dovršení věku 26 let jsou studenti (v případě, že za studenty pojištění neodvádí zaměstnavatel) povinni platit si zdravotní pojištění sami. Od 1. ledna 2018 se však vztahuje výjimka na studenty doktorského studia.

Poplatky za studium se platí obvykle v souvislosti s překročením maximální doby studia. Překročíte-li maximální dobu studia (více zde: https://cuni.cz/uk-7283.html), platíte poplatky podle tabulky: https://cuni.cz/UK-917.html. Se všemi dotazy vám pomůže Oddělení poplatků spojených se studiem (https://cuni.cz/UK-8095.html).

Mohu si podat přihlášku na navazující magisterský program, když jsem absolvoval/a bakalářský studijní program na jiné vysoké škole, např. technického typu?

Ano, je to možné. Pro přijetí ke studiu je nutné splnit podmínky přijímacího řízení.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě