Filozofická fakulta

Patří mezi čtyři zakládající fakulty Univerzity Karlovy a je tradičním centrem české vzdělanosti. Můžete si vybírat z nabídky více než 200 programů – včetně jazyků, literatury, učitelství, filozofie, dějin umění či historie. Absolventi fakulty se uplatňují na nejvýznamnějších postech v oblastech vědy, kultury či politiky.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

ff

Do kdy si mohu podat přihlášku na bakalářské studium?
Termín pro podání přihlášky na bakalářské programy je do 28. 2. 2021. Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/harmonogram/
Do kdy si mohu podat přihlášku na navazující magisterské studium?

Termín pro podání přihlášky na navazující magisterské programy je do 31. 3. 2021. Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/harmonogram/#nmhmng

Do kdy si mohu podat přihlášku na doktorské studium?

Termín pro podání přihlášky na doktorské programy je do 30. 4. 2021. Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/harmonogram/#phdhmng

Mohu si podat více přihlášek?

Ano, naše fakulta nemá pro bakalářské a navazující magisterské programy stanovené pevné kombinace. Můžete si podat libovolné množství přihlášek a v případě přijetí na více programů se až u zápisu rozhodnete, který program nebo kombinaci programů budete studovat.
Více: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecn%C3%A9-podm%C3%ADnky-21_22.pdf

Při vyplňování přihlášky mi nejde zadat moje střední škola a obor, který studuji. Co tam mám napsat?

Je možné, že škola změnila název, řiďte se IZO (identifikační znak organizace) školy, které máte uvedené na vysvědčení. Co se týká názvu oboru, pokud nenaleznete přímo stejný kód, vyberte nejbližší podobný.

Jsem v posledním ročníku bakalářského studia, jaké vzdělání mám uvést do přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu?

Do přihlášky uveďte očekávaný stav v době zápisu ke studiu, tedy bakalářské vzdělání ukončené v roce konání přijímaček.

Mohu nějak změnit údaje v přihlášce (např. změna příjmení, změna čísla OP, změna bydliště…)?

V již odeslané přihlášce údaje měnit nejdou. Požadovanou změnu nám napište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz a přiložte dokument, který ji dokládá (např. kopii OP). My daný údaj v SIS opravíme. Pokud jste aktuálně studentem FF UK, musí tuto změnu provést vaše studijní referentka.

Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?

Poplatek za přihlášku na bakalářský nebo navazující magisterský program umožňující samostatné studium je 820 Kč. Poplatek za přihlášku na bakalářské a navazující magisterské programy, které jsou pouze sdružené nebo dvouspecializační je 410 Kč. Poplatek za přihlášku do doktorského studia je 720 Kč. Platbu můžete provést kartou rovnou v SIS při založení přihlášky, bankovním převodem nebo ji uhradit v hotovosti na pokladně v budově fakulty.
Více: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecn%C3%A9-podm%C3%ADnky-21_22.pdf

Zaplatil jsem přihlášku kartou, ale stále se mi zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?

Pokud se u této přihlášky v SIS stále možnost platby kartou zobrazuje, znamená to, že platba neproběhla. To se může stát např. zahlcením platební brány. Proveďte tedy platbu znovu.

Poslal jsem platbu převodem, ale přihláška se stále zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?

Přiřazení platby může trvat i několik dní. Zkontrolujte si, že je správně uvedený variabilní a specifický symbol (VS a SS). Pozor, každá přihláška má svůj specifický symbol, podle kterého je platba k této přihlášce přiřazena. Pokud SS chybí nebo je uveden chybně, platba se nepřiřadí a přihláška se jeví jako neuhrazená. V tom případě zašlete na e-mail prijimacky@ff.cuni kopii výpisu z banky o provedení transakce, my platbu dohledáme a přiřadíme ke správné přihlášce.

Proč je poplatek za přihlášku na některé bakalářské či navazující magisterské programy nižší?

Nižší (poloviční) částka se týká programů, které jsou povinně sdružené. Je totiž nutné si k nim podat ještě další přihlášku na program do kombinace. Pokud zvolíte do kombinace jiný povinně sdružený program, bude poplatek za něj rovněž nižší. Pokud zvolíte do kombinace program, který umožňuje i samostatné studium, bude tato přihláška za „plnou“ cenu.
Více: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecn%C3%A9-podm%C3%ADnky-21_22.pdf

Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v bakalářském programu?

Za splnění podmínek je studium všech bakalářských studijních programů zdarma (všechny tyto programy jsou akreditovány v českém jazyce).
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-studijni-programy/

Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v navazujícím magisterském programu?

Většina navazujících magisterských programů je akreditována v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma. Navazující magisterské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 110 000 Kč ročně.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-studijni-programy/

Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v doktorském programu?

Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku. Doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 000 Kč ročně.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/doktorske-studijni-programy/

Již jsem bakalářský/magisterský program studoval/a, ale nedokončil/a. Budu muset za další studium platit?

Pravděpodobně ano. U tříletého bakalářského programu máte nárok na 4 roky bezplatného studia. Pokud jste tedy studoval/a např. 2 roky, máte v novém studiu stále nárok na 2 roky bezplatné, ale třetí rok již budete muset uhradit. Pokud jste předchozí bakalářské studium ukončil/a už v 1. ročníku, stále máte nárok na další 3 roky bezplatně.
Více: https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/poplatky-za-studium/

Již jsem jeden bakalářský/magisterský program úspěšně vystudoval. Budu muset za další studium platit?

Ne, poplatek za další studium je v tomto případě na FF UK nulový.
Více: https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/poplatky-za-studium/

Je mi více než 26 let. Můžu u vás studovat bakalářský či navazující magisterský program? Kolik budu za studium platit?

Veřejná vysoká škola poskytuje ze zákona studium v českém jazyce zdarma bez ohledu na věk studenta. Studium platí pouze studenti, kteří v minulosti studovali a své studium nedokončili. Částka je individuální a řídí se podle odstudované doby. Bližší informace vám podá studijní oddělení, referent pro poplatky za studium. Poplatek za studium v jiném než českém jazyce se řídí druhem studia.
Více: https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/poplatky-za-studium/

Mohu na vaší fakultě studovat dálkově?

Dálkově, resp. v kombinované formě lze na FF UK studovat pouze minimum programů, některé z nich navíc neotvírají přijímací řízení každoročně. O konkrétní nabídce otvíraných programů se informujte vždy na podzim, kdy (obvykle v říjnu) zveřejňujeme podmínky přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/jak/#forma

Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?

Přípravné kurzy organizují jednotlivé katedry a ústavy na základě vlastního rozhodnutí. Informaci, zda se na daný program přípravný kurz koná, naleznete vždy v úvodní vizitce programu na webu nebo podmínkách přijímací zkoušky.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/jak/#kurzy

Kde najdu vzorové testy k přijímacím zkouškám?

Modelové testy najdete na webech jednotlivých kateder a ústavů, které zajišťují výuku daného programu (uvedeno vždy v úvodní vizitce programu na webu nebo v podmínkách přijímací zkoušky).
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/jak/#literatura

Mají všechny programy cizojazyčnou verzi studia?

Nemají, naše fakulta nabízí primárně studium v českém jazyce. Cizojazyčné programy najdete v malém zastoupení v navazujícím magisterském stupni, hojně pak nabízíme cizojazyčné programy v doktorském studiu. Programy realizované v cizím jazyce jsou zpoplatněny.

Jsem cizinec. Musím předložit certifikát o stupni znalosti českého jazyka? Jaký stupeň znalosti je pro studium vyžadován?

FF UK certifikát o znalosti češtiny nevyžaduje, musíte být schopen absolvovat přijímací zkoušku i následné studium v češtině. Zahraničním uchazečům nejsou v průběhu přijímacího řízení poskytovány žádné výhody. Přijatí uchazeči musí doložit předchozí zahraniční vzdělání dle požadavků uvedených v sekci Nostrifikace.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/nostrifikace/

Jsem „dys“ a měl jsem upravenou podobu maturitní zkoušky. Můžu o totéž žádat i u přijímacích zkoušek?

Ano, máte nárok na přizpůsobení průběhu přijímací zkoušky ve stejném nebo podobném rozsahu na základě podání žádosti a přiložení zprávy z PPP.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-informace/

Mám zrakové, sluchové, tělesné nebo jiné zdravotní znevýhodnění. Mohu i v takovém případě studovat na FF? Je možné upravit mi podmínky pro způsob konání přijímací zkoušky?

Ano, máte nárok na přizpůsobení průběhu přijímací zkoušky na základě podané žádosti a přiložení lékařské zprávy. Zajistíme vám podmínky v souladu s typem a rozsahem vašeho znevýhodnění.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-informace/

Mohu se na FF UK dostat bez přijímacích zkoušek?

Všechny programy na FF UK vyhlašují přijímací zkoušku. Je-li její součástí i možnost prominutí, probíhá za předem stanovených a zveřejněných pravidel (viz oborové požadavky). Většina programů možnost upuštění od přijímací zkoušky ale nenabízí.
Více: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecn%C3%A9-podm%C3%ADnky-21_22.pdf

Zohledňují se výsledky Scio testů?

Ne, každá katedra nebo ústav připravuje každoročně autorské testy pro svůj program. Jejich zaměření najdete v popisu přijímací zkoušky konkrétního programu, modelové testy pak na webu ústavu nebo katedry (viz úvodní vizitka programu).

Pomůže mi jazykový certifikát získat plusové body?

Pokud je součástí podmínek přijímací zkoušky na konkrétní program uvedeno toto zvýhodnění, pak je certifikát hodnocen předem stanovenou bodovou hranicí. Pokud tuto podmínku zkouška neobsahuje, není třeba žádný certifikát (ani o znalosti českého jazyka) předkládat, o výsledku přijímací zkoušky rozhoduje váš výkon v daný den.

Kdy zjistím přesný termín přijímací zkoušky?

Na základě zaslaných přihlášek se v dubnu sestavuje harmonogram zkoušek pro jednotlivé programy. Po jeho schválení všemi katedrami a ústavy jsou termíny začátkem května zveřejněny v SIS a následně jsou elektronicky rozesílány pozvánky k přijímací zkoušce. Pozvánku obdržíte nejpozději 15 dní před konáním přijímací zkoušky, obsahuje informaci o termínech jak v písemných, tak ústních kolech. Současně s pozvánkou obdržíte i přílohu obsahující další důležité informace k průběhu přijímacího řízení.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/harmonogram/

Stále jsem ještě neobdržel pozvánku k přijímací zkoušce. Co mám dělat?

Pozvánky zasíláme pouze elektronicky. Jednak obdržíte notifikační e-mail o vložení nového dokumentu, jednak se pozvánka zobrazuje ve vašem profilu u dané přihlášky. Zkontrolujte si nastavení své e-mailové pošty, může se stát, že vám zprávy ze SIS padají do spamu.

Co mám dělat, když se mi termín zkoušky překrývá s maturitou, státnicí či jinou přijímací zkouškou?

Můžete požádat o náhradní termín přijímací zkoušky. Podrobnosti a postup jsou uvedeny v následujícím odkazu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/nahradni-termin

Nesložil/a jsem maturitní zkoušku v řádném termínu, mohu se zúčastnit přijímací zkoušky?

Ano, složení maturity v době konání přijímaček není podmínkou. Maturitní vysvědčení předkládáte v případě přijetí až při zápisu ke studiu. Ten se koná v náhradním termínu i v září, takže i podzimní maturanti mají šanci studovat na FF UK.

Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?

Při prezenci doklad totožnosti a vytištěnou pozvánku. Pokud oborové požadavky stanovují další materiály, je to vždy explicitně uvedeno v popisu přijímací zkoušky (seznam literatury, životopis aj.)

Mohu skládat zkoušku v jiném jazyce než českém?

Na většinu programů je zadání písemné a ústní zkoušky v češtině, odpovídat lze i ve slovenštině. U programů zaměřených na jazyky je zjišťována znalost příslušného jazyka dle podmínek uvedených v popisu přijímací zkoušky, i zde však počítejte se zadáním alespoň částečně v českém jazyce. Na všechny programy Český jazyk… zkouška probíhá výhradně v češtině.
Více: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecn%C3%A9-podm%C3%ADnky-21_22.pdf

Kdy a kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?

Dílčí i konečné výsledky (počet bodů a stav přijat/nepřijat) budou zveřejněny prostřednictvím SIS (aplikace Přihláška, Průběh PŘ). Konečné výsledky budou zveřejněny v SIS nejpozději dne 24. 6. 2021. Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí u zápisu na základě předložení dokladu o ukončeném předchozím vzdělání.
Více: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/harmonogram/

Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce, přibližně v polovině července. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí u zápisu na základě předložení dokladu o ukončeném předchozím vzdělání.
Více: https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2020/10/Obecn%C3%A9-podm%C3%ADnky-21_22.pdf

Jak mám podat odvolání proti nepřijetí?

Podrobnosti ohledně podání odvolání naleznete v následujícím odkazu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/odvolani/

Nemám v Praze kde bydlet. Má fakulta vlastní koleje?

Fakulta studentům ubytování nezajišťuje, ale univerzita disponuje ubytovací kapacitou na svých kolejích, o které mohou studenti zažádat. Nejvíce informací a kontakty naleznete zde: https://kam.cuni.cz/KAM-51.html

Jak se při studiu můžu stravovat v rámci fakulty?

V prostorách hlavní budovy FF UK na nám. J. Palacha 2 je bistro, kde se připravují dvě teplá jídla denně a je nabízen i další doplňkový sortiment jídla a pití. Všichni studenti mají zároveň možnost navštěvovat kteroukoliv menzu UK, které jsou součástí jiných fakult univerzity. Podrobnosti najdete na webu Kolejí a menz UK: https://kam.cuni.cz/KAM-4.html

Jak funguje studentský život mimo výuku?

Součástí života fakulty jsou i nejrůznější oborové spolky a Studentská rada, které se prezentují u zápisu do studia. Přehled studentských spolků najdete zde:
https://www.ff.cuni.cz/studium/studentske-aktivity/
https://www.ff.cuni.cz/studium/studentske-aktivity/studentske-spolky/

Kdo mi pomůže v orientaci, než se rozkoukám?

Spolužáci, orientační systém, intuice, ale také oborové spolky na fakultě a Studentská rada. U zápisu obdržíte brožuru OFFŠEM, která vás teoreticky provede začátkem studia. A ve věcech studia se můžete spolehnout též na svou studijní referentku.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě