Fakulta tělesné výchovy a sportu

Rozvíjí oborové disciplíny patřící do oblasti sportovních věd. Naši absolventi se uplatňují jako učitelé, trenéři, instruktoři, řídící pracovníci, manažeři a další odborníci v oblasti pohybové a zdravotní výchovy a sportu. FTVS UK dále připravuje fyzioterapeuty, odborné fyzioterapeuty a ortotiky-protetiky v rámci regulovaných zdravotnických studijních programů.

Jak se u nás studuje

Jak to u nás vypadá

Prezentace fakulty 2020

FAQ

Obecné dotazy

ftvs1

Budou se konat talentové zkoušky?
Pokud to epidemická situace umožní, budou se talentové zkoušky konat v plném rozsahu. Pokud budou trvat některá omezení, je možné, že dojde k lehkým úpravám. O změnách budou uchazeči informováni e-mailem.
Kde najdu informace k přijímacímu řízení?

Veškeré informace jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na webových stránkách fakulty: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-13.html.

Musím mít absolvovanou maturitu k datu písemných přijímacích zkoušek?

Ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodáváte až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pokud se vám při maturitě něco nepovedlo, písemné zkoušky můžete absolvovat a maturitní vysvědčení dodáte v září.

Jak mám zaslat potřebné přílohy k přihlášce?

Veškeré přílohy pošlete elektronicky přes SIS.

Do kdy musím doložit sportovní prohlídku?

Sportovní prohlídka je povinná příloha přihlášky u studijních programů s talentovou zkouškou. Je potřeba ji elektronicky poslat přes SIS spolu s přihláškou, a to nejpozději do 28. 2. 2021. Pozdější termín není možný a bez přílohy vám nepůjde odeslat přihlášku.

Přihlásil/a jsem se na více studijních programů s různou talentovou zkouškou. Talentové zkoušky jsou ve stejném termínu. Jak to mám řešit?

Zažádejte si z tohoto důvodu o náhradní termín a různé talentové zkoušky absolvujete i v náhradním termínu. Další termín se nepřipouští.

Kdy obdržím pozvánku na talentové a písemné zkoušky?

Pozvánky jsou rozesílané elektronicky, naleznete je ve své přihlášce cca 15 dní před řádným termínem.

Které koleje jsou blízko FTVS? A je těžké se na koleje dostat?

Fakulta tělesné výchovy a sportu provozuje vlastní kolej v budově FTVS na Veleslavíně. V blízkosti FTVS jsou koleje Hvězda a Větrník (20 minut pěšky). Na koleje je nutné podat přihlášku po přijetí ke studiu.

Jsou sportoviště na fakultě běžně dostupná studentům?

Některá sportoviště ano (kurty na tenis, multifunkční plocha, atletický stadion). Vstup může být podmíněn přihláškou do vysokoškolského sportovní klubu (gymnastika, atletika atd.) VSK FTVS.

Dotazy ke studijním programů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (TVS), Trenér, Kondiční trenér

ftvs2

Jaký je rozdíl mezi studijními programy Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (TVS), Trenér, Kondiční trenér?

Studijní program Tělesná výchova a sport (TVS) slouží primárně k přípravě učitelů tělesné výchovy a pokračuje navazujícím magisterským programem Učitelství TV pro střední školy. Studijní program Trenér připravuje kvalifikované trenéry v konkrétním sportovním odvětví (fotbal, atletika apod.). Studijní program Kondiční trenér připravuje kondiční trenéry a fitness trenéry bez zaměření na konkrétní sport. Nejlepší uplatnění mají absolventi kombinující tělesnou výchovu s dalším sdruženým studiem (TVS + Matematika, TVS + Geografie, TVS + Geologie).

Jakou část výuky zaujímá u studijních programů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Trenér a Kondiční trenér praktická část?

Praktická sportovní výuka představuje přibližně 1/3 výukového času. Teoretický základ tvoří především pedagogika a psychologie a biomedicínské předměty (anatomie, fyziologie, biochemie a biomechanika). Další část teoretické výuky tvoří předměty sportovně-oborového základu.

Které předměty jsou na FTVS v rámci studijních programů Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Trenér a Kondiční trenér považovány za nejtěžší?

Biochemie, anatomie, fyziologie, sportovní trénink, antropomotorika.

Dotazy ke studijnímu programu Fyzioterapie

ftvs3

Jak se liší studium fyzioterapie na FTVS od studia fyzioterapie na lékařských fakultách?

Fyzioterapie v bakalářském studiu je vysoce regulována požadavky Ministerstva zdravotnictví. Drobné odlišnosti se vyskytují především v praktických sportech, kdy si naši studenti vyzkouší základy jednotlivých sportů. Praxe se více odehrávají v nestátních zdravotnických zařízeních.

V jaké míře je v rámci studijního programu Fyzioterapie kladen důraz na sport?

Nároky ve sportovních předmětech jsou spíše symbolické. Kvůli nesplnění požadavků ze sportů nikdo studium fyzioterapie neukončil.

Jak se připravit na přijímací zkoušky na studijní program Fyzioterapie?

Přijímací zkoušky zahrnují především biologii z látky gymnázií a test obecných studijních předpokladů vyžadující rychlé a logické myšlení.

Jaké uplatnění mají absolventi studijního programu Fyzioterapie? Mají větší šanci pracovat se sportovci než absolventi z lékařských fakult?

Uplatnění je velmi podobné. Pokud máte ke sportu blízký vztah, jste určitě na FTVS správně.

Lze u vás studovat fyzioterapii v navazujícím magisterském studiu?

Ano. Primárně ve studijním programu Aplikovaná fyzioterapie. Alternativně ve studijním programu Aplikované sportovní vědy.

Jak moc je studium studijního programu Fyzioterapie náročné? Zvládnu při studiu chodit na brigádu či dělat nějaký sport?

Studium fyzioterapie je časově velmi náročné, sport lze se studiem časově skloubit s určitými obtížemi.

Důležité odkazy pro uchazeče o studium na naší fakultě