Na Karlovku – Fakulta humanitních studií

Spolek studenti FHS


Spolek pořádá třeba pravidelná studentská setkání zvaná Pivo hledající smysl, vánoční večírek nebo promítání Filmového klubu.


Více informací o Fakultě humanitních studií naleznete zde.