Na Karlovku – Pedagogická fakulta

Drosophila


Spolek sdružuje studenty a studentky přírodovědných oborů v rámci Pedagogické fakulty. Oživuje prostředí fakulty a pořádá osvětové akce pro studenty i veřejnost.


Agora


Spolek, který spojuje studenty a studentky občanské výchovy a dějepisu. Pomáhá studentům stát se lepšími učiteli a obohacuje život na fakultě.


Více informací o Pedagogické fakultě naleznete zde.