Na Karlovku – Fakulta tělesné výchovy a sportu

Měníme svět pohybem


Otestujte si u nás svou flexibilitu a sílu: změříme vám délku předklonu, sílu stisku ruky i výšku výskoku. A ukážeme vám, jak se hrají míčové hry pro nevidomé nebo boccia.


Ukázka boje zblízka


Boj jeden na jednoho – to je taky věda! Přijďte se podívat na ukázku boje zblízka, který trénují i studující programu Vojenská tělovýchova na naší fakultě. Začátky vystoupení jsou v 11:05, 13:05 a 15:05 h.


Více informací o Fakultě tělesné výchovy a sportu naleznete zde.