Na Karlovku – Přírodovědecká fakulta

Geologův svět

Pokud vás zajímají sopky, dinosauři, jeskyně, minerály, zemětřesení nebo třeba sesuvy, geologie je přesně pro vás. Kombinuje poznatky z biologie, fyziky, chemie, kosmologie, matematického modelování, ale i archeologie.


Půdní život pod mikroskopem

Půda je základ většiny ekosystémů. Funguje i díky činnosti živých organismů. Poznáte, který z nich se nejlépe postará o spadané listí ze stromů a který má nejzajímavější únikovou strategii před predátory?


Spolek SGA Student Chapter Praha

Spolek pro všechny, které baví ložisková geologie a mineralogie. Organizuje řadu českých i zahraničních exkurzí, ale také konferencí a seminářů.


Spolek Přífuk

Spolek pečuje o studentské akce na fakultě – stojí například za festivalem PříFest. Také se snaží vytvořit na fakultě pro studenty příjemné prostředí.