Na Karlovku – Katolická teologická fakulta

V roli středověkého písaře

Proč jsou staré texty těžko čitelné? Protože vykreslit na pergamen gotická písmena husím brkem není vůbec lehké. U nás si to můžete zkusit.