Na Karlovku – Fakulta humanitních studií

Spolek Studenti FHS UK

Představíme vám spolek Studenti FHS UK, který pořádá mnoho nejrůznějších projektů a akcí. Díky nim se můžete seznámit se spolužáky, užít si hudbu, divadlo či se prostě jen pobavit.