Na Karlovku Tour – Online

Vítejte na Karlovce!


Nestihli jste nás navštívit v listopadu na Právnické fakultě? Nevadí, pusťte se do sledování informačního bloku fakult a vyberte si tu, která vás zajímá. Čekají vás rozhovory se studenty, informační přednášky z listopadové Na Karlovku i videa s příhodným názvem „Jak to u nás vypadá“, kterými provází Janek Rubeš.

V případě zájmu o titulky, nebo překlad do českého znakového jazyka kontaktujte, prosím, Alici Rytychovou na email: alice.rytychova@ruk.cuni.cz 


Na Karlovku online - Lékařský a přírodovědný blok


Pořadí vystoupení jednotlivých fakult je uvedeno níže.


Na Karlovku online - Humanitní a společenskovědní blok


Pořadí vystoupení jednotlivých fakult je uvedeno níže.Podívejte se, kdy má „vaše“ fakulta ve vysílání svůj blok


Na Karlovku online – Lékařský a přírodovědný blok

 • Proč studovat na Karlovce?

 • 1. lékařská fakulta

 • 2. lékařská fakulta

 • 3. lékařská fakulta

 • Jak se žije na kolejích?

 • Lékařská fakulta v Plzni

 • Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Na Karlovku bez překážek

 • Matematicko-fyzikální fakulta

 • Přírodovědecká fakulta

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu


Na Karlovku online – Humanitní a společenskovědní blok

 • Proč studovat na Karlovce?

 • Filozofická fakulta

 • Husitská teologická fakulta

 • Pedagogická fakulta

 • Jak se žije na kolejích?

 • Katolická teologická fakulta

 • Právnická fakulta

 • Fakulta humanitních studií

 • Na Karlovku bez překážek

 • Evangelická teologická fakulta

 • Fakulta sociálních věd