Na Karlovku Tour – Praha

Vítejte na Karlovce!

Sledujte přednášku fakulty, která vás zajímá:Na Karlovku Praha - Sál 100

Harmonogram přednášek i v prezenční formě je uvedený níže.Na Karlovku Praha - Sál 300

Harmonogram přednášek i v prezenční formě je uvedený níže.
Přijeli jste do Prahy? Toto jsme pro Vás připravili!

Bohatý doprovodný program připravený studenty UK – například simulované soudní jednání, dentální hygienu trochu jinak nebo magické pokusy s dusíkem. Kompletní přehled doprovodného programu najdete níže.


Kde nás najdete?

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1

 • Přednášky fakult UK v 1. patře (místnost 100)

 • Přednášky fakult UK ve 3. patře (místnost 300)

 • Fakultní stánky v 1. a 2. patře

 • Studentská zóna ve 3. patře


Pozor, z důvodu opravy tramvajové trati dochází od soboty 6. listopadu 2021 (od 4.30 hodin) do středy 17. listopadu 2021 (do 24.00 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají a autobusů v úseku Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most. Jak se dostanete na Právnickou fakultu.


Naplánujte si den, podívejte se, kdy má „vaše“ fakulta svoji přednášku

Hlavní program – přednášky Univerzity Karlovy


Přednášková místnost 100, 1. patro a online přenos

 • Úvodní slovo: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

 • 10:00–10:20 2. lékařská fakulta           

 • 10:30–10:50 3. lékařská fakulta

 • 11:00–11:20 Lékařská fakulta v Plzni

 • 11:30–11:50 S Karlovkou do zahraničí

 • 12:00–12:20 1. lékařská fakulta

 • 12:30–12:50 Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 • 13:00–13:20 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • 13:30–13:50 Nejste na to sami – Podpora uchazečů a studentů na UK

 • 14:00–14:20 Matematicko-fyzikální fakulta                   

 • 14:30–14:50 Přírodovědecká fakulta 

 • 15:00–15:20 Fakulta tělesné výchovy a sportu


Přednášková místnost 300, 3. patro a online přenos

 • Úvodní slovo: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 • 10:00–10:20 Filozofická fakulta

 • 10:30–10:50 Husitská teologická fakulta

 • 11:00–11:20 Pedagogická fakulta

 • 11:30–11:50 Kniha přítel studenta – Rozsáhlá nabídka knih k zapůjčení i stažení zdarma

 • 12:00–12:20 Katolická teologická fakulta

 • 12:30–12:50 Právnická fakulta

 • 13:00–13:20 Studuj a bav se – Zapojení do volnočasových aktivit, které mají smysl

 • 13:30–13:50 Fakulta humanitních studií

 • 14:00–14:20 Evangelická teologická fakulta   

 • 14:30–14:50 Fakulta sociálních věd

  

Co se dozvíte v „nefakultních“ přednáškách?

 • S Karlovkou do zahraničí (sál č. 100, 11:30–11:50): Máte kuráž poznávat svět a sbírat zkušenosti, které se vám budou hodit po celý život? Ukážeme vám, jaké možnosti studijních pobytů a stáží naše univerzita nabízí, a poradíme, jak jich využít na maximum!

 • Nejste na to sami – Podpora uchazečů a studentů na UK (sál č. 100, 13:30–13:50): Seznámíme vás se službami, které univerzita poskytuje studujícím se zdravotním či ekonomickým znevýhodněním a dalším, kteří se dostanou do těžké životní situace.

 • Kniha přítel studenta – Rozsáhlá nabídka knih k zapůjčení i stažení zdarma (sál č. 300, 11:30–11:50): Studium bez knih? Nemožné! Naštěstí má Univerzita Karlova k dispozici na 60 knihoven a obrovské množství knih k zapůjčení zdarma. Ať už jste studentem UK, nebo se k nám teprve chystáte, dveře do našich knihoven jsou vám otevřené. Nemůžete si pro knihu přijít osobně? Nevadí, sofistikovaný online systém nabízí ke stažení více než 500 tisíc knih.

 • Studuj a bav se – Zapojení do volnočasových aktivit, které mají smysl (sál č. 300, 13:00–13:20): Je vám blízký sport, rádi se hýbete, anebo naopak hledáte něco méně akčního? Bojíte se, že studium na vysoké škole bude jen a pouze o přednáškách, úkolech a učení? Rozhodně to tak být nemusí! Představíme vám různorodé spolky působící na UK a ukážeme místa, která každý student ocení.


Studentská zóna ve 3. patře

3. patro bude plné studentů z Karlovky. Přijďte na bohatý doprovodný program, který si pro vás připravili.


Kdo se představí v doprovodných programech?

 • Simulované soudní jednání (Právnická fakulta): Moot court neboli simulované soudní jednání vám interaktivní formou přiblíží, co se děje v soudní síni. Chcete-li takové soudní jednání zažít, přijďte na místo srazu k páternosteru v přízemí. Odchod do „soudní síně“ je naplánovaný na 10:45 a 13:15.

 • Taneční vystoupení Prdlý kosti (2. lékařská fakulta): Nechte se unést pohybovým uměním fakultní taneční skupiny Prdlý kosti, ve které s podporou VSK Medik tančí asi 25 milovníků tance. Vyvrcholením jejich pravidelných tréninků je vystoupení na fakultním plese.

 • Science Slam: Science Slam je formát, který má za cíl zábavnou formou popularizovat vědu a výzkum. Poslechněte si živý stand up vítěze a finalistky soutěžního ročníku 2020. Svůj talent předvedou také vítězové letošního klání.

 • Pokusy s dusíkem (Matematicko-fyzikální fakulta): Jestli vás nebaví teoretické fyzikální poučky a přitom chcete vědět, k čemu je fyzika dobrá, přijďte se podívat na program plný experimentů. Ukážeme vám zajímavé optické jevy nebo hrátky s dusíkem o teplotě –196 °C. Stranou nezůstanou ani informace o fyzikálním výzkumu probíhajícím na „Matfyzu“.

 • Chirurgické šití (Lékařská fakulta v Hradci Králové): Představíme vám, jak vypadá chirurgické šití – s jakými operačními nástroji chirurg pracuje a jaké techniky musí ovládat. S čerstvě nabytými znalostmi se pak sami můžete vžít do role chirurga.

 • Pro život (Lékařská fakulta v Hradci Králové):Základy první pomoci – snadno, svižně a názorně! Procvičíte si teorii a hlavně praktické dovednosti a získáte dobrý pocit jistoty, že víte, jak se zachovat v roli zachránce.

 • Mobilní TV studio (Fakulta sociálních věd): Na co se musí soustředit moderátor v TV? Jaké to je, pracovat se čtecím zařízením? Je uvedení krátké reportáže opravdu tak snadné, jak se zdá? To vše si vyzkoušíte na vlastní kůži v mobilním studiu FSV UK.

 • První pomoc (Lékařská fakulta v Plzni): Získejte rady, zhlédněte ukázky a vyzkoušejte si metody zachraňování. Dojde i na prevenci rakoviny, kdy vám na modelech orgánů ukážeme, jak nahmatat riziková místa. Povolání lékaře přiblížíme na velkém plyšovém medvědovi s odnímatelnými orgány.

 • Nezapomeňme na Alzheimera (Přírodovědecká fakulta): Jak se liší mozek výra a prasete? A proč je právě náš mozek tak náchylný k Alzheimerově chorobě? Tohle všechno a mnoho dalšího si pro vás připravil spolek Kebule ve spolupráci s Přírodovědci.cz. Zastavte se u nás! A #nezapomenmenaalzheimera!

 • Hydrant PřF (Přírodovědecká fakulta): Budoucí hydrologové vám osvětlí důležitost vody v životě člověka. Přijďte se dozvědět něco víc o tematice vody v krajině, procesech vodního cyklu, hydrologických extrémních situacích nebo o cestě vody z kanalizací k jejímu opětovnému využití.

 • Charlie (Filozofická fakulta): Své aktivity vám představí i celouniverzitní studentský spolek Charlie, který funguje při Filozofické fakultě. Spolek vytváří komunitní prostor pro LGBTQIA+ a pořádá veřejné akce, a to nejen na akademické půdě.

 • Fachschaft Germanistik Prag (Filozofická fakulta): Germanistika má na pražské univerzitě dlouholetou tradici. Navazuje na ni i spolek Fachschaft Germanistik Prag, který nabízí oporu a pomoc při studiu i mnohé příležitosti pro společná setkávání na různorodých akcích a vzdělávacích workshopech.

 • FFabula (Filozofická fakulta): Spolek FFabula spojuje studentky a studenty historie bez ohledu na ročníky a specializace, pomáhá řešit studijní problémy, vytváří prostředí pro kritické vnímání historie a poskytuje prostor pro studentské aktivity.

 • Studentský život (Filozofická fakulta): Studentská rada FF UK je sdružením studentů, které zkvalitňuje kulturní život na fakultě a hájí zájmy jejích studentů. Je respektovanou skupinou, která pomáhá řešit množství studentských problémů a pořádá pro studenty atraktivní akce.

 • Dentální hygiena (1. lékařská fakulta): Už nikdy se nebudete bát jít k zubaři! Studenti stomatologie vám předvedou správnou péči o chrup a vysvětlí vám, co se děje, když se nedbá o ústní hygienu. Také se dozvíte, co musí stomatolog znát a na čem se učí svou budoucí profesi.

 • Adiktologie (1. lékařská fakulta): Jaké to je „vidět dvojmo“? To vám na prezentaci adiktologie nasimulují speciální alkobrýle. Připraveny pro vás budou různé testy a soutěže s adiktologickou tematikou. Vyzkoušet si můžete také měřič CO, který vám odhalí, co se vyskytuje v dechu kuřáka.

 • Ergoterapie (1. lékařská fakulta): Studentky ergoterapie ze studentského spolku SPOT Prague vám představí různé kompenzační pomůcky, které si budete moci vyzkoušet. V hmatové a čichové poznávací hře zase zjistíte, jak jsou na tom vaše smysly.

 • Jak se správně zachovat v krizových situacích? (1. lékařská fakulta, IFMSA): Čeká vás názorná demonstrace resuscitace na figuríně. Studenti 1. lékařské fakulty vám vysvětlí, jak se správně zachovat v krizové situaci a zachránit lidský život.

 • EKG (3. lékařská fakulta): Zkratku EKG známe skoro všichni. Ale víte, jak EKG funguje? Čeká vás názorná a srozumitelná ukázka EKG. Dozvíte se, jak jej zapojit a jak získané výsledky následně interpretovat.

 • Maskované zranění (3. lékařská fakulta): Tady poteče krev! Ale jen naoko. Studenti vám předvedou krátkou ukázku simulační výuky. Budete mít možnost namaskovat si zranění a dozvědět se, jak je v rámci první pomoci správně ošetřit.

 • Odběry krve (3. lékařská fakulta): Odběr krve zažije v životě téměř každý z nás. Jak se odběry učí studenti všeobecného ošetřovatelství? Přijďte se podívat, jak vypadají praktická cvičení v začátcích studia.

 • Podívat se na zoubek dentální hygieně (3. lékařská fakulta): Vysvětlíme vám, jak se provádí odstraňování zubního kamene či obarvení zubního plaku. Dozvíte se, jak si správně čistit zuby a používat mezizubní pomůcky. Vše ukážeme na modelech lidské hlavy a pro odlehčení i na modelech zubatých zvířat.

 • Centrum politických studií: Centrum politických studií je nadfakultní spolek, který sídlí na Filozofické fakultě UK. Zájemce rád seznámí s pestrými aktivitami, které organizuje, ať se týkají změny klimatu nebo politické situace v USA. Na stánku spolku si navíc můžete hravě vyzkoušet své znalosti.


Pomůžeme vám s návštěvou akce (služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním)

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení do českého znakového jazyka po dobu trvání akce, kontaktujte prosím Centrum Carolina, , a to nejlépe do 4. 11. 2021.

Pro osoby s těžkým pohybovým postižením bude zajištěna možnost parkování na dvoře Právnické fakulty. Bezbariérový vstup do prostor Právnické fakulty je možný jednak vedlejším vchodem z ulice 17. listopadu, dále budou připraveny lyžiny pro umožnění vstupu také hlavním vchodem. Po budově je možné se pohybovat pomocí dostatečně širokého výtahu. Bližší popis zařízení budovy můžete nalézt zde.

Pokud máte zrakové znevýhodnění a přejete si zajistit doprovod, ozvěte se prosím Centru Carolina, kolegyni , také nejlépe do 4. 11. 2021.


Abychom se cítili bezpečně

Ve smyslu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je konání veletržních akcí umožněno pouze v systému prokazování imunity/bezinfekčnosti O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – test) a dle navazujících mimořádných opatření. Aktuální verze systému O-N-T včetně požadavků pro veletrhy je uvedena na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Oprávnění a povinnost kontroly osob má organizátor akce, přičemž dodržování pravidel je osobní zodpovědností každého účastníka. Smyslem opatření je zajistit bezpečnou účast všech osob.