Pojď studovat na Karlovku!

V sobotu 13. listopadu, od 9:00 do 16:00, tě seznámíme s možnostmi a podmínkami studia na Karlovce.
Co uvidíš a uslyšíš?

Přednášky fakult Univerzity Karlovy, kde se dozvíš přesné podmínky o přijímačkách, tipy, jak se na přijímačky připravit a co tě všechno při studiu čeká.

Budeš si moci vybrat z téměř 600 studijních oborů na 17 fakultách UK a rozhodnout se, zda chceš studovat v Praze, Plzni nebo Hradci Králové.


Co zažiješ?

Zažiješ simulované soudní jednání, zkusíš si pár chirurgických stehů nebo tě překvapí pokusy s dusíkem. Další ochutnávky programu budeme postupně zveřejňovat.


Studentská zóna ve třetím patře

Třetí patro bude plné studentů z Karlovky. Zeptej se přímo studentů jednotlivých fakult, jak se jim studium líbí, jaké byly přijímačky, jak jsou náročné zkoušky a jaký je vlastně studentský život. Zavítej na bohatý doprovodný program, ve kterém si vyzkoušíš různé dovednosti pod vedením zkušených studentů.


Kdo se v doprovodných programech představí?

 • Pokusy s dusíkem (Matematicko-fyzikální fakulta): Jestli vás nebaví teoretické fyzikální poučky a přitom chcete vědět, k čemu je fyzika dobrá, přijďte se podívat na program plný experimentů. Ukážeme si zajímavé optické jevy nebo hrátky s dusíkem o teplotě –196 °C.

 • Chirurgické šití (Lékařská fakulta v Hradci Králové): Představíme vám, jak vypadá chirurgické šití – s jakými operačními nástroji chirurg pracuje a jaké techniky musí ovládat. S čerstvě nabytými znalostmi se sami můžete vžít do role chirurga a šití si na místě vyzkoušet.

 • Mobilní TV studio (Fakulta sociálních věd): Na co se musí soustředit moderátor v TV? Jaké to je pracovat se čtecím zařízením? Je uvedení krátké reportáže opravdu tak snadné, jak se zdá? To vše si vyzkoušíte na vlastní kůži v mobilním studiu Fakulty sociálních věd UK.


Naplánuj si návštěvu, podívej se, kdy má vysněná fakulta svoji přednášku

Hlavní program – přednášky Univerzity Karlovy

Přednášková místnost 100, první patro

 • 10:00–10:20 2. lékařská fakulta           

 • 10:30–10:50 3. lékařská fakulta

 • 11:00–11:20 Lékařská fakulta v Plzni

 • 11:30–11:50 S Karlovkou do zahraničí

 • 12:00–12:20 1. lékařská fakulta

 • 12:30–12:50 Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 • 13:00–13:20 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • 13:30–13:50 Nejste na to sami – Podpora uchazečů a studentů na UK

 • 14:00–14:20 Matematicko-fyzikální fakulta                   

 • 14:30–14:50 Přírodovědecká fakulta 

 • 15:00–15:20 Fakulta tělesné výchovy a sportu


Přednášková místnost 300, třetí patro

 • 10:00–10:20 Filozofická fakulta

 • 10:30–10:50 Husitská teologická fakulta

 • 11:00–11:20 Pedagogická fakulta

 • 11:30–11:50 Kniha přítel studenta – Rozsáhlá nabídka knih k zapůjčení i stažení zdarma

 • 12:00–12:20 Katolická teologická fakulta

 • 12:30–12:50 Právnická fakulta

 • 13:00–13:20 Studuj a bav se – Zapojení do volnočasových aktivit, které mají smysl

 • 13:30–13:50 Fakulta humanitních studií

 • 14:00–14:20 Evangelická teologická fakulta   

 • 14:30–14:50 Fakulta sociálních věd

  

A kde?

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1

 • Přednášky fakult UK v prvním patře (místnost 100)

 • Přednášky fakult UK ve třetím patře (místnost 300)

 • Fakultní stánky v prvním patře

 • Studentská zóna ve třetím patře


Pomůžeme ti s návštěvou akce (služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním)

Pokud máš zájem o zajištění tlumočení do českého znakového jazyka po dobu trvání akce, kontaktuj prosím Centrum Carolina, Alici Rytychovou, a to nejlépe do 4. 11. 2021.

Pro osoby s těžkým pohybovým postižením bude zajištěna možnost parkování na dvoře Právnické fakulty. Bezbariérový vstup do prostor Právnické fakulty je možný jednak vedlejším vchodem z ulice 17. listopadu, dále budou připraveny lyžiny pro umožnění vstupu také hlavním vchodem. Po budově je možné se pohybovat pomocí dostatečně širokého výtahu. Bližší popis zařízení budovy můžeš nalézt zde.

Pokud máš zrakové znevýhodnění a přeješ si zajistit doprovod, ozvi se prosím Centru Carolina, kolegyni Lence Dobešové, také nejlépe do 4. 11. 2021.


Abychom se cítili bezpečně

Ve smyslu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je konání veletržních akcí umožněno pouze v systému prokazování imunity/bezinfekčnosti O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – test) a dle navazujících mimořádných opatření. Aktuální verze systému O-N-T včetně požadavků pro veletrhy je uvedena na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Oprávnění a povinnost kontroly osob má organizátor akce, přičemž dodržování pravidel je osobní zodpovědností každého účastníka. Smyslem opatření je zajistit bezpečnou účast všech osob.